कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बच्चे पेरासिटामोल न लें, डॉक्टरी सलाह